AGC液压系统C

01.jpg

02.jpg

一、液压AGC自动厚度控制系统的作用


     1、快速消除带钢头尾厚度偏差;


     2、减少换辊和辊缝的设定时间,提高轧机的作业率


     3、增加坯料单重,实现负公差轧制,可使带钢的综合利用率提高1~2%。


     4、准确显示带钢厚度,实现测厚仪功能;


二、液压AGC自动厚度控制系统的主要功能


     1、液压AGC自动厚度控制功能;


           (A)厚度计AGC功能:采


           (B)监控AGC功能;


           (C)预控AGC功能


     2、具有快速抬辊以及轧机标定功能;


     3、具有手动设定辊缝和自动设定辊缝的功能;


     4、具有各种过载保护与报警显示功能;


     5、具有轧制过程参数的数据采集、记录、显示功能;


     6、具有故障记录功能;


     7、具有良好的人机界面与对话功能。